Høringssvar fra Christine Schriwer

Dato: 01.10.2019

Er imot vindkraft.