Forsiden

Høringssvar fra mari ann kvåle

Dato: 01.10.2019

Denne er imot utbygging av vindkraftverk, men denne er og i særdeleshet desillusjonert ovenfor retorikere som må ha makt og penger. Makt og penger er rus. Natur- og dyrevern er fullstendig underordnet når makt og penger styrer ens liv.