Forsiden

Høringssvar fra Jaran Sandvik

Dato: 24.09.2019

Det er skremmende å se den inkompetansen NVE så tydelig viser når de med en generell og lettvint bemerkning avfeier innvendinger fra Naturvernorganisasjonene og lokalpolitikerne.

De fleste av konsesjonene skulle aldri vært gitt og de bør derfor gjennom en ny og denne gangen seriøs behandling.

Håper dette får et etterspill for de ansvarlige?