Forsiden

Høringssvar fra Sven Kristian Jørgensen

Dato: 11.05.2019

De siste forskningsrapporter indikerer at verdens energibehov i fremtiden kan dekkes med en miks av bl.a. 69% solkraft og 18% vindkraft. Gitt at Norge allerede har god kapasitet på fornybar energi i form av vannkraft er det lett å slå fast at landbaserte vindmøller i inngrepsfri natur er fullstendig overflødig for Norge. Den eneste grunnen til å fortsette med dette må være fordi man vil tjene penger på å eksportere "ren" kraft til land som ikke selv er villige til å ofre inngrepsfri natur. Samtidig ønsker man turister i Norge, som hovedsakelig ønsker å se inngrepsfri natur fordi det er så lite igjen i resten av verden. Det forbauser meg at regjeringen ikke innser ironien i dette.

https://energiogklima.no/nyhet/rapporter/ny-rapport-slik-kan-verden-gjores-utslippsfri-innen-2050