Høringssvar fra Tove Helmersen

Dato: 09.05.2019

Jeg vil at regjeringen skal stoppe nedbygging av norsk natur med vindindustrianlegg.

Selskaper tjener store penger, det norske folk i distriktene blir ranet for sine natur og rekreasjonsområder, med regjeringens velsignelse. Det gjør vondt. Og det hele betales av skattebetalerne og strømkundene, altså den vanlige nordmann.

Hadde det enda vært slik at det var lønnsomt eller nødvendig. Skulle ønske politikere utredet mer nøye før de hopper på en slik stor forandring for mange normenns livskvalitet. Skulle ønske at politikerne ikke lot seg så lett lede av storkapitalen, men heller forsvarer norske folks interesser. Det er ingen skam å snu.

Ja vi elsker dette landet, som det stiger frem. Furet værbitt......uberørt norsk natur er en del av den norske folkesjela, vi trenger det, kloden trenger det. Ikke ødelegg naturen vår!

Tove Helmersen, Trondheim