Forsiden

Høringssvar fra Einar Gjærevold

Dato: 01.10.2019

Vindturbinparker er voldtekt av norsk natur. Fugler, dyr og planter trues av disse gigantiske installasjonene. Særlig fugler drepes i hopetall, de slås i hjel av veivende rotorblaer. De skjemmer ethvert landskap og er både en auditiv og en visuell forsøpling av naturen vår. Norge har ikke behov for denne krafta, og vi har ingen forpliktelse til å produsere vindkraft for andre land. Disse utbyggingsprosjektene foregår under dekke av å være et tiltak mot "klimakrisa". Ikke alle er enige i at vi har noen "klimakrise". I alle tilfelle brukes miljøperspektivet som alibi for å gi utenlandske kapitalinteresser tilgang til norske naturressurser. Stadig flere kommuner sier nei til å la fjellområdene sine bli vandalisert av vindmølleparker. Likevel overkjøres de av sentrale myndigheter og av ordensmakta. Her har Storting og regjering latt utbyggere og kapitalinteresser få fritt spill. Det er en skam. Vi har lokaldemokrati i landet vårt, og jeg krever at dette blir respektert. Jeg finner meg ikke i at myndighetene legger landet mitt ut for salg. Dette er folkets ansvar, folkets ressurser og folkets bestemmelse. Vi må derfor øyeblikkelig få en folkeavstemning rundt videre utbygging av vindmøller og en annulering av alle inngåtte kontrakter. Allerede oppsatte vindturbiner må fases ut i løpet av kort tid og fjernes.