Forsiden

Høringssvar fra Aleksander Sørslett

Dato: 01.10.2019

Vindkraftanlegg ødelegger naturverdier.- og må derfor avvises

Hver kvadratkilometer med natur som tapes lokalt, bidrar til det samlede globale tap av natur og biomangfold. Dette naturtapet er minst like alvorlig som klimaendringene, og kanskje enda mer alvorlig fordi natur- og biomangfoldskrisen ennå ikke er like erkjent som klimaproblematikken.

Nettopp i en tid med klimaendringer er det mer kritisk viktig enn noengang å bevare natur og biologisk mangfold - og menneskers mulighet til å bo spredt utenfor byene slik at de kan bruke og dyrke naturen i sine lokalsamfunn med en stor grad av selvforsyning.

Naturarealer og biologisk mangfold er avgjørende for livet på Jorden, og derfor er det uansvarlig å bygge ned enda mer natur med landbasert vindkraft - som er en særlig arealkrevende og destruktiv energiform.

De som bor i vindkraftområder, vet nok å svare på slike utrolige utsagn som dette:

"I praksis er det utsikten til noen vindmølleblader man snakker om." (- Sitat fra Bård Standal fra Høyre og Tor Egil Braadland fra SV.)

Nei, det handler ikke om utsikten til noen vindmølleblader. Det handler heller ikke om vindmøller, men om vindturbiner som står i vindkraftanlegg. Slike anlegg består av en samling turbiner på fundamenter hvor hvert turbinfundament kan bestå av mellom 400-900 tonn armert betong. Rundt turbinene er adkomstveier og oppstillingsplasser som hver kan være på størrelse med en halv fotballbane. Fordi et slikt vindindustrianlegg fragmenterer landskapet, er de bevokste flekkene mellom turbinene selvsagt ikke lenger intakt natur. De grønne flekkene mellom turbinene er derfor også en del av det ødelagte arealet. I sum blir ødeleggelsene massive, og hvorvidt vi synes at vindturbiner er pene eller stygge har lite med saken å gjøre.

De som har erfart hva landbasert vindkraft gjør med natur og miljø sier nei til vindkraft, fordi de vet at dette dreier seg om langt mer enn "utsikten til noen vindmølleblader."

Det dreier seg om massiv ødeleggelse av naturverdier og svekkelse av enda litt mer av det globale biomangfoldet, og det dreier seg om en ytterligere reduksjon av menneskers muligheter til å bo naturnært utenfor byene.

Og dette siste gjør hele saken enda mer uhyggelig og graverende: Vi vet at markedskrefter i Norge og i utlandet ønsker mer sentralisering og urbanisering. Spredt bosetting og høy selvforsyningsgrad fra lokalsamfunnets naturbruk fører til mindre fortjeneste for en lang rekke markedskrefter.

Det nye i vår tid er at fortjenestemotivert markedspolitikk presenteres som "miljøpolitikk." Den feilfremstillingen må avsløres, og den destruktive vindkraftbonanzaen må stoppes - nå.