Forsiden

Høringssvar fra Eli Tønnessen Horpestad

Dato: 26.07.2019

Ref. planlagt utbygging av Vindkraft i Bergeheia, Vest-Agder.

NVE’s MINIMUMS STØYGRENSER FRA TURBIN TIL BEBYGGELSE (800 METER) MÅ UTVIDES TIL 3,5 KM.

Er veldig bekymret for lavfrekvent støy og ber om at de nyeste forsknings resultater legges til grunn for fremtidige utbygginger (Ref. bla. til støygrensene som bruks i Tyskland og Danmark).

Om utbygger Norsk Vind får det som de planlegger for Bergeheia Vindkraft, vil et hyttefelt ligge ca 800 meter fra flere turbiner. Områdets topografi (daler, småvann,) har eskalerende effekt på lyd og pr. i dag høres relativt lav lyd over lengre avstander.

Veldig takknemlig om støygrensene utvides.

Mvh

Eli Horpestad