Forsiden

Høringssvar fra Kenneth Josef Bollie Hansen

Dato: 07.08.2019

Hei

Nå er det på tide å stanse all utbygging av vindkraft på land, og evt til havs. Det tas ikke hensyn til natur, dyreliv(rødlistede arter), beboere(naboer til vindturbinanlegg), utbyggere har bortimot blanko fullmakt til å gjøre som de vil. Motstanden vokser seg større dag for dag, og jeg mener at hverken NVE eller OED aner konsekvensene av konsesjoner som er gitt. Oppgrader heller eksisterende vannkraftverk. Det er nok nå, stans dette mens vi enda har uberørt natur igjen i Norge!

Mvh

Kenneth Hansen