Forsiden

Høringssvar fra Geir Arnstein Hægeland

Dato: 24.04.2019

Hei . Registrerer at det så og si ikke er ett aktuellt tema i riksdekkende media denne i norsk sammenheng utbyggingen av vind industri på Norsk jord . Ei heller er det løftet frem av dere i regjringen ut til media som en viktig sak . Da vi alle som er Norske borgere av dette landet vårt mener jeg denne saken må løftes frem i ett mye bredere spekter enn det høringen gir mulighet for . jeg er av den oppfattning at miljøparagraf 112 må være anvendelig i denne viktige saken .