Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 256194

Dato: 23.06.2019

Jeg ser på Tyskland som har over 30 000 vindtubiner, De bidrar med noen små % av behovet i Tyskland. De dreper enorme mengder insekter og tusner av fugler.
De legger beslag på enorme landområder og bråker. De lekker olje, brenner, kaster is og er utrolig vanskelig å fjerne etter 15 til 25 år når de ikke virker lenger.

Hvorfor skal vi i Norge ødelegge urørt natur, når vi enkelt kan oppgradere vannkraften vår?.
Hvorfor skal vi la Tyskland ødelegge Norsk natur og trekke manfoldige millioner ut i støtte fra oss borgere via grønne sertifikater. Vindtubiner kan ikke gjenvinnes, de har kort levetid, kan lekke olje, bråker, dreper mengder av insekter og fugler.

De bidrar med ekstremt lite og ustabil energi og det ødelegges verdifull Norsk natur og dreper turgleden. Ingen som syntes det er greit og beroligende å vandre i ett område fult av støyende gigantiske turbiner. Dette er galskap og bygges ene og alene pga penger. Syntes de grønne sertifikatene burde opphøre. De sier jo at vindtubiner er lønnsomme uten statlig støtte. Så da burde de ikke få det heller. Jeg ønsker ikke at mine skattepenger skal gå til naturvandaler.

Vi har mulighet for å oppgradere vannkraften vår og få vesentlig bedre utnyttelse med bedre stabilitet en hva vindkraft klarer.

All Norsk energi burde være Norsk eiet. Å selge norge på rot og rasere naturen vår for å sleike Tyskland opp etter syntes jeg ikke noe om.

Dere ødelegger samfunn og skaper politikerforakt. Jeg kan ikke stemme på et parti som ønsker slike ødeleggelser.

NVE burde legges ned når de lar slikt skje. Dette er ikke å ta vare på en flott og stolt nasjon. Det er å rive den i fillebiter og skape uro, senker verdien på folks eiendommer og gir politikerforakt. Stans alle konsesjoner og fjern allerede oppførte turbiner og rydd opp etter dere. Sett naturen så godt det lar seg gjøre tilbake til orginal stand. Tapet for dere stå for selv.