Forsiden

Høringssvar fra Stian Andersen

Dato: 06.05.2019

Nedbygging av norsk naturmangfold for knapper og glansbilder. Mer respekt for utenlandsk kapital enn natur og fauna i Norge. Små økonomiske ringvirkninger, men store i nærmiljøende av negativ karakter.

Det miljømessige aspektet blir ikke godt nok belyst i NVE's dokumentasjon, og det forlanges en bredere kunnskapsbase der man tar for seg de økologiske ringvirkninger av disse naturinngrepene over en lenger tidsakse. Fremføringslinjer veier og annen infrastruktur medbergnet. Dette er beskyttede og tildels grensende mot vernede områder der naturmangfold har fått utfoldet seg i årtusener, og da må disse tidsperspektivene på plass i rapporten. At vi skal ofre vår egen natur i dette politiske og økonomiske spillet, er helt forkastelig.

Når det gjelder det faktiske bidraget vindturbiner har for europas strømmarked, så er dette sterkt overvurdert og kost/nytte for oppføring av vindparker er en økonomisk fallitt uten subsidiene som blir de til del. Dette blir ikke rikt nok belyst i NVE's rapport til høring, og man kan stille spørsmål til hele faktagrunnlaget rapporten er laget ut fra.