Forsiden

Høringssvar fra Tone Larsen

Dato: 01.10.2019

Undertegnede har lest over rapportene og sett kartet i denne saken. Samfunnet trengner stabil energi og det burde være nok erfaring med vindmøller i verden, til å vite hva som er akseptable konsekvenser. I min søken etter konsekvensvurdering av helsepåvirkning, må jeg si at søket ga lite resultat. Jeg ber NVE ikke gi tillatelse til vindparker uten atdet er foretatt tilstrekkelige undersøkelser av helsepåvirkningen av lyd/lys/vibrasjoner/annet som kan påvirke kroppens celler og helse.

Undertegnede har bakgrunn fra samfunnsplanlegging og har deltatt i mange KU-prosesser.

Min fritid tilbringes i friluft. Jeg er i skog, mark, høyfjell minst 150 dager i året. Tilgangen på "kortreist" stillhet og uberørt natur er en sjeldenhet. Men naturnytelsen/stillheten/urørt landskap finnes lenger inn i fjelltraktene. Da må vi som bor i byer og tettsteder kjøre bil mye lenger.

Jeg ber NVE ikke gi tillatelse til vindparker / vindmøller i områder som lokalt, regionalt, nasjonalt er viktige frilufts/fritidsområder. Det er lurt å lytte til de lokale DNT lagene.

Tone Larsen, Mosjøen