Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 388948

Dato: 01.10.2019

Jeg er sterkt uenig i planene for utbygging av vindkraftverk i Norge. Et vindkraftverk fører til store, stygge og irreversible inngrep i naturen.

Hvorfor heller ikke modernisere og oppgradere allerede eksisterende vannkraftverk? Her mangler det bare at subsidiene likestilles med de som er gjeldende for vindkraft.