Forsiden

Høringssvar fra Per Ole Sandvik

Dato: 24.09.2019

Her er et høringsvar fra Per Ole Sandvik

Per Ole Sandvik 24.09.2019

Utfrøyveien 734

7270 Dyrvik

Høring plan for vindkraft fra NVE

Hei!

Som dere kanskje er kjent med så kjempes det en kamp på Frøya for å unngå at det planlagte vindkraftverket skal ødelegge øya.

Vi ser at det er store forskjeller fra konsesjon til dagens MTA plan. Vi ser også at NVE etter søknad fra utbygger godkjenner «feil» som utbygger gjør underveis. Dette er beklagelig.

At 80% av befolkningen er i mot utbygging er også et overgrep mot befolkningen på Frøya. Har det kun vært TrønderEnergi og ikke utenlandske Stadwerke Munchen som har vært utbygger så har de ikke satt i gang prosjektet i det hele. Det foreligger en utredning både fra Miljødepartementet og Fylkesmann at Frøya er uegnet til vindkraft grunnet alt for store konsekvenser. Allikevel så «står konsesjonen fast». Vet også at TrønderEnergi har en intern rapport som beskriver store økonomiske utfordringer med anlegget under drivsperioden. Hvis man ser på konsesjonsutredningen som dere har ansvar for så er det mange ting å ta tak i, men dette jobber Økokrim med.

Aksjonsgruppa nei til vindkraft Frøya, kommer til å jobbe videre for å stoppe utbyggingen på Frøya, samt bistå andre aksjonsgrupper med aksjonsformer man kan benytte. De kommer også til å bruke, etter hvert gode erfaring, til å gjennomgå alle konsesjoner, MTA plan og håndbok underlagt MTA for å finne og belyse feil og mangler for å sinke utbyggerne. Med det så vil det også sinke mange utbyggere som skal i gang med utbygginger. Dette vil bli ettersett så lenge «konsesjon står fast» på Frøya..

Pr i dag så er vel ødeleggelsen av urørt natur fra utbygger rundt ca 25 % av hele anlegget på Frøya og er enda mulig å «tilbakeføres».

Å bygge ned natur, frigi co2 fra myr, og bygge turbiner med subsidier redder IKKE klimaet.

Det er mye å hente i oppgradering av vannkraftverkene, selv om dere velger å tro på energibransjens egne forskere, og ikke uavhengige.

Med dette så er jeg helt uenig i den rammeplanen som er lagt fram og den bør ikke tenkes på å brukes engang. At dere holder områder som allerede er utbygd utenfor planen er også for meg helt meningsløst. Man trenger ikke å bygge ned enda mere natur. Samle dem der overforingene til kontinentet går raskest, for det er det som ligger i politikken at Norge bygges ned for å redde Europa. Det er en skam at planen ble presentert i det hele tatt.

Ta dokker sammen!

Ha en fin dag!

Per Ole Sandvik