Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 187174

Dato: 29.09.2019

Eg er i mot at det skal byggast ut for vindkraft i Kvinnherad og ellers i den flotte naturen vi har i Noreg.

Kunnskapen vi har om øydelegginga av dyreliv og natur, synest eg det er trist og nermast uforståelig at dette framleis blir sett på som aktuelt.

Det naturen gjer oss er verdt mykje meir enn pengar ein kan tjene på vindkraft. Høyr på oss som bur ved og brukar naturen. Dette vil vi ikkje ha!