Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 299030

Dato: 01.10.2019

Jeg mener at utbygging av landbasert vindkraft i Norge er et stort feilgrep som våre etterkommere vil fordømme. Det er utilgivelig at de ble frarøvet store uberørte naturområder. Utbyggingen i disse områdene er irreversibel, områdene er tapt for all fremtid! Det er ingen som våger å sette en prislapp på urørt norsk natur, den gis praktisk talt gratis til utbyggerne og utenlandske investorer.

Norge er et fantastisk ferieland, men dette er i ferd med å endre seg når utsikten langs kysten preges av ei synsrand med en skog av vindturbiner. Vi ødelegger vårt beste varemerke!

Hvorfor skal vi i løpet av kort tid bygge masse vindparker og ødelegge naturen og miljøet for mennesker og dyr i en tid som er preget av en rivende utvikling av alternative energikilder som ikke setter så store spor i naturen? Vi har tid til å vente. Energiøkonomisering, solenergi og passivhus er nøkkelord i denne sammenhengen.