Forsiden

Høringssvar fra Nei til vindmøller i Skjoldastraumen

Dato: 30.09.2019

Vi er en organisasjon med over 400 medlemmer.

Vi er som navnet tilsier sterkt mot det konsesjonsgitte vindindustrianlegget i Dalbygda i Tysvær spesielt, men også all landbasert vindindustri i Tysvær og Norge generelt.

Vi Krever Tysvær tatt ut som «område spesielt egnet for vindkraft» i nasjonale rammer for vindkraft. Viser i denne forbindelse til innspillet fra Tysvær kommunestyre, som krever det samme.

Vi krever også alle ikke iverksatte konsesjonsgitte vindindustriprosjekter på land i Norge, trukket tilbake. Subsidiært at det ikke gis forlengelse på noen konsesjoner.

For «Nei til vindmøller i Skjoldastraumen»

Knut Vaglid