Høringssvar fra Heidi Øiseth

Dato: 07.05.2019

Det er ikke til å forstå at det velges å bygge vindmøller på land i Norge. Ødelegge natur for å redde natur, er en stor selvmotsigelse nå som vi vet at fjerning av fauna er den største klimatrusselen. Vindmøller er for å opprettholde den veksten vi nå vet ødelegger jorda. Vi må forbruke mindre, ingen natur og leve enklere.

Det samles inn milliarder for å redde Notre Dame, naturen er anove all, den flotteste kirken av alle, og uten den... intet menneskapt.