Forsiden

Høringssvar fra Signe Monkan

Dato: 01.10.2019

Jeg sier nei til vindkraft både på land og til havs.

Oppgrader heller eksisterende vannkraftverk for

å få bedre effektutnyttelse (40 - 50+ %) kan tas

ut med bedre turbiner.

Vindkraftindustrien skader uberørt natur slik det

foregår i dag, med milelange tilkomstveger og store

veiskjæringer som blir sprengt ut for å få nok masse.

I tillegg inneholder hver mølle ca 2000 liter tykk olje og

er brannfarlig. Rotorbladene er ikke fornybare og inneholder

plast som flasses av i naturen. I tillegg til infralyd og lyskast og

lys om natta er dette oskadelig både for folk og dyr.