Forsiden

Høringssvar fra Karasjok Flyttsamelag

Dato: 30.09.2019

Kárášjoga johttisámiid searvi/
Karasjok flyttsamelag

Karasjok Flyttsamelag er kjent med innspill til høringssvar som fremmes av Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL), Máhkarávju ja Stiihkonjárgga siida og Márrenjárgga ja Boalotnjárgga siida og Skuohtanjárgga siida.

Karasjok Flyttsamelag stiller seg bak dette høringssvaret og støtter opp om innholdet som fremmes i NRL`s, Máhkarávju ja Stiikonjárgga siida og Márrenjárgga ja Boalotnjárgga siida og og Skuohtanjárgga siida uttalelse.

Med hilsen

Leif Anders Somby
Leder i Karasjok Flyttsamelag