Forsiden

Høringssvar fra Rødt Trøndelag

Dato: 01.10.2019

Høringsuttalelse nasjonal ramme for vindkraft - Rødt Trøndelag
Rødt Trøndelag har som eneste parti hele tiden vært mot etablering landbasert vindkraft i Trøndelag grunnet dens negative påvirkning på inngrepsfri natur, naturmangfold, reindrift og annen naturbasert næring samt friluftsliv[1]. Landbasert vindkraft er helt unødvendig all den tid man kan få mer energi enn man trenger for å elektrifisere Norge ved å satse på energieffektivisering i bygg (39 twh[2]), industri (27 twh[3]) og oppgradering av gamle vannkraftverk (6-30twh[4]).

Erfaringene fra Fosenprosjektet, samt Trønder Energi og Stadtwerke Münchens prosjekter i Frøya, Flatanger og Selbu har gjort at stemninga har snudd blant folk så vel som blant politiske partier. Vi hilser velkommen denne dreininga i vindretningen og registrerer at så nært som alle høringsinstanser uttaler seg negativ til nasjonal ramme for vindkraft.

Vår konklusjon er fortsatt:

- Ja til inngreps- og støyfri natur, naturmangfold og sørsamisk reindrift.

– Nei til industrialisering av våre fjellområder med vindturbiner, kraftlinjer og veianlegg.

Vi viser for øvrig til følgende uttalelser:

Trøndelag fylkeskommune (Fylkesting 13. juni)

Trøndelag fylkeskommune fraråder den foreslåtte rammen for vindkraft på land og er innstilt på å kunne påklage ytterligere konsesjonssøknader for landbasert vindkraft i Trøndelag.

Fylkesmannen i Trøndelag fraråder nye konsesjoner.

Fylkesmannen konkluderer med at de fire områdene; Namdal, Indre Sør-Trøndelag, Grenseområde Trøndelag og Møre og Nordre Hedmark bør tas ut av Nasjonal ramme for vindkraft på land.

Kommuner

Halsa kommune, Høylandet kommune, Malvik kommune Meldal kommune, Nye Steinkjer kommune Orkdal kommune, Orkland kommune, Overhalla kommune, Rennebu kommune, Rindal kommune, Stjørdal kommune, Sunnfjord kommune, Trondheim kommune, Verdal kommune, Vikna kommune har innlevert uttalelser som går mot videre vindkraftutbygging på land.

Vi er kjent med at følgende kommuner også vil levere høringsuttalelser som er negative: Selbu, Midtre Gauldal, Melhus, Holtålen, Nærøysund, Grong, Nye Namsos, Snåsa, Rindal og Heim.[5]

Klæbu har fått utsatt frist, men har tidligere gått mot vindkraft i Brungfjellet.

OrganisasjonerForum for Natur- og Friluftsliv som utgjør de store medlemsorganisasjonene innfor naturvern og friluftsliv i Trøndelag, deriblant Naturvernforbundet, Turistforeninga og Norges jeger- og fiskerforbund. Separate uttalelser som alle går mot vindkraft er også levert separat fra fylkesleddet og flere lokallag i organisasjonene.

Rødt Trøndelag

v/ leder Kari Kristensen

[1] Se. For eksempel: Ronny Kjelsberg, Fylkestingsrepresentant under behandling av Fylkesdelplan for vindkraft i Sør-Trøndelag. http://venstresida.net/?q=node/1212

[2] https://forskersonen.no/arkitektur-bygningsmaterialer-energi/energieffektive-bygg-er-avgjorende-i-det-gronne-skiftet/1367253

[3] https://www.enova.no/upload_images/EC1F6780830743F3950356367CBD45F9.pdf

[4] https://hydrocen.blog/2018/04/16/oppgradering-gir-mye-mer-kraft-enn-antatt/ (NB: Her vises det til Hydrocen ved NTNU som opererer med 22 – 30 twh. NVE opererer dog med langt lavere tall og en en maksimal oppgradering her vil også kunne medføre nye inngrep i vassdrag. Med andre ord er det noe uvisst hvor stort potensialet er, men det det er helt klart at det er et potensiale også uten å foreta nye inngrep.

[5] https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2019/09/17/Kommune-nei-til-mer-vindkraft-i-Midt-Norge-19960463.ece

Vedlegg