Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 402833

Dato: 01.10.2019

Jeg er sterkt imot raseringen av norsk natur. At regjeringen selv står for den barbariske mishandlingen av våre fugleraser i en tid der vi burde ta vare på naturen og artsmangfoldet er rett og slett en stor skam. Vi har mer enn nok kraft i Norge, dette barbariet er forferdelig og imot folkets vilje. Folket, vi som faktisk eier landet. Turbinene ødelegger landet vårt, og parterer fuglene levende. Slutt med dette!