Forsiden

Høringssvar fra Øystein Bakke

Dato: 01.10.2019

NEI til landbaserte vindmøller.

Bevar urørt natur til lands for våre etterkomarar.

Bevar også det unike dyre og fuglelivet som vi har i desse områda.

Sats heller på utvikling av teknologi for å auke lønsomheita for vindmøller til havs.

Mvh, Øystein Bakke