Høringssvar fra Sigrid Monsen Alvestad

Dato: 06.05.2019

Vindkraft på land er svært skadelig for fugle og dyreliv. Turbinene og tilførselsveiene ødelegger store områder med vakker og urørt natur. Turbinene sprer både hørbar lyd og infralyd.

Norges største verdi er vår vakre natur. Den er allerede sterkt truet av veibygging, skogsdrift, hyttebygging og vannkraftutbygging. Vindkraftutbygging må stoppes omgående.

Vennlig hilsen Sigrid Monsen Alvestad

Ramsøyvegen 221

5310 Hauglandshella