Høringssvar fra Frank Robert Kristiansen

Dato: 02.10.2019

Nei til vindmøller til lands og til vanns.

Vi kan ikke fortsette med å ødelegge natur og omgivelser.

De negative konsekvensene for dyr, insekter fugleliv og oss selv kan ikke rettferdiggjøres.

Andre negative konsekvenser er ikke vitenskaplig utredet.

Forurensning med produksjon, drift og destruksjon er en vesentlig negativ miljø faktor.

Andre og bedre løsninger finnes og bør prioriteres.