Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 259915

Dato: 30.09.2019

Det er IKKE god klimapolitikk å rasere norsk natur med den ødeleggelsen som følger for mennesker og dyr, i tillegg til naturen.