Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 361435

Dato: 01.10.2019

HØRINGSSVAR TIL NASJONAL RAMME FOR VINDINDUSTRI

Norge, og verden, er ikke tjent med landbasert vindindustri. Nå må regjeringen foreta faglig forsvarlige konsekvensutrydninger. Veier og energianlegg er den største trusselen mot urørt natur, ifølge Miljødirektoratet. Tap av leveområder er den viktigste årsaken til at opp mot en million arter er utrydningstruet, sier FNs naturpanel. Det viser seg igjen og igjen at naturinngrepene blir større enn det som er forespeilet. NVE må følge Naturmangfoldsloven, ikke hoppe bukk over den. Her settes i gang enorme ødeleggelser som gir ytterst lite igjen, både for norsk økonomi og miljøet/klimaet. Dette er grønn retorikk som tjener noen få profittjegere. Det finnes mer enn nok dokumentasjon på at ofring av norsk villmark har ingen dokumentert effekt på global oppvarming. Imidlertid er det godt dokumentert at drenering av myrer, som nå pågår i det grønne skiftets navn, frigjør drivhusgasser. «Det grønne skiftet» har blitt en løgn og en hån mot det norske folk. Dette er symbolpolitikk, og det er en politikk som ikke er bærekraftig. Det er på tide at sentralmakten tar innover seg desperasjonen som brer seg flere steder i landet. Denne maktarrogansen er ikke et demokrati verdig.