Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 595437

Dato: 06.09.2019

Hei,

Vedlagt følger høringssvar fra Hunnedalen Velforening i Gjesdal kommune i Rogaland, som jeg stiller meg bak.

Det er helt uansvarlig å legge opp til vindkraftverk på land i Norge, samme hvor i landet det er.

Men Rogaland er et av fylkene som i aller høyeste grad har tatt sin del av støyten allerede, både hva vindkraft og vannkraft angår. IKKE ta fra oss, våre barn og fremtidige barnebarn gleden av å kunne ferdes i urørt natur, dette er vår HELSE dere gambler med!

Vindturbiner er alt annet enn miljøvennlig! Det kreves enorme mengder metaller og betong for å fremstille disse og dens fundamenter, de flasser mikroplast i hele sin levetid og krever avising av dieseldrevne helikopter. De avgir infralyd som reduserer menneskers og dyrs hjertemuskel! De dreper hundrevis av fugl, tonnevis av insekt og gjør uberørt natur om til industriområder som er livsfarlige vinterstid pga. iskast.

Hva vil dere oppnå med dette? Fordrive eget folk fra landet? Fjellheimen er selve sjelen i Norge. Ta fra oss den og dere tar fra oss hvem vi er. Mange vil nok miste meningen med livet om dere tar fra oss muligheten for fred i sjelen. Som vi søker i vår fjellheim.

Selger landet vårt bit for bit. Selger vår rene vannkraft til utlandet, slik at vi kan kjøpe dyr, ustabil og miljøfiendtlig kullkraft tilbake! Det er så provoserende at det finnes ikke ord for hvilke følelser dere vekker i folk, når vi nå skjønner hva dere har holdt på og holder på med.

Når ble det logisk å redde klimaet ved å ødelegge siste rest av urørt natur? Når ble det logisk å grave opp tonnevis med myr som lagrer karbon, for å redusere karbonutslippene? Tvert imot! Vi må redde den myra som er igjen! Vi må reversere ødeleggelsene av urørt natur! Vi må plante flere trær og verne de siste restene av villmark! Først DA har vi en sjanse til å tenke at jorda har en framtid flere generasjoner frem i tid. Dere må tenke lenger enn 25 år om gangen. Som jo er levetiden til disse monstermastene.

Hvordan skal dere gjøre med avfallet etter 25 år? Turbinbladene har kortere levetid enn dette og er laget av et materiale som ikke lar seg resirkulere. Hva er planen? Grave det ned og late som det ikke får konsekvenser?

Og sist men ikke minst, vi må bruke MINDRE energi. Vi kan ikke fortsette å tro at alt skal vokse til himmels. Vi må faktisk ta noen steg tilbake og innse at mennesket må klare seg med mindre velstand enn det vi har blitt vant til. Det er omstilling som må til. Og vindturbiner på land i Norge er ikke en del av løsningen.

Vi har ingen natur å miste. Vi har ingen fuglearter eller insektarter å miste. Vi har ingen jordklode å miste. Vi har bare én. Ikke ødelegg den. Bruk hodet.

Vedlegg