Forsiden

Høringssvar fra Knut Bondal

Dato: 01.10.2019

Utbygging av vindkraft er ei katastrofe for naturen i Norge, både til lands og til havs. Det er tragisk å sjå at urørt natur må vike for økonomisk vinning samt at det er ei katastrofe for bla. fuglelivet. Dette er ei overkjøring av befolkningen i landet og eit svik mot etterkommerne våre.

Med helsing Knut Bondal, Notodden