Forsiden

Høringssvar fra Rune Sivertsen

Dato: 23.09.2019

Hei, det er skammelig og trist å oppleve en regjering i et land med verdens beste natur, størst tilgang til vannkraft og med (inntil dette) meget kompetente politikere og andre involverte i viktige samfunnsavgjørelser. Der finnes ingen bruk av gjeldende lovverk når det tillates å "skamfere" både fauna og dyreliv! Det er ikke til samfunnets beste, ei heller av nasjonalt behov at vindindustrien trenges! Det norske folk ønsker ikke dette! Der finnes ingen dokumentasjon som viser vi blir avhengige av vindkraft.

hvorfor beskattes ikke vindkraft likt som vannkraft? Dette alene vikle medført oppgradering av allerede fornybar kraft!

Ta tørn, få beina ned på jorden og snu FØR det er for seint!!!