Høringssvar fra Stig Terje Asbjørnsen

Dato: 27.09.2019

Jeg er motstander av all landbasert vindkraft da ringvirkningene i naturen er irreversible og skadevirkning og forurensing av enhetene ikke er godt nok ivaretatt. Uansett hvor godt sikret tekniske løsninger sies å være vil utslipp kunne forekomme. Hvem skal så stå for opprydding av anleggene når levetiden er nådd? Er det skattebetalerne eller skal dette også legges til strømregningen til norske innbyggere på lik linje med overføringskablene?

Slutt mens leken er god, ikke ødelegg norsk natur mer nå.