Høringssvar fra Cecilie Christensen

Dato: 01.10.2019

NEI TIL VINDMØLLER I KVINNHERAD.

I kvinnherad kommune har me fantastisk natur. Mange av fjella er kjent langt utan for kommunegrensene. Dei er med i topptur bøker ol. Kjent både for ski og fotturar. Det er mykje turisme i kommunen.

Mykje av fjella kjem til å bli industriområde og ikkje tilgjengelige.

Fugle og dyreliv kjem til å bli hardt ramma.

Kvinnherad kommune har i dag mykje vasskraft, så me må kunne sleppe vindkraft.

Naturen er en viktig ressurs vi må verne om.

Nei takk til vindmøller.