Forsiden

Høringssvar fra Vanebu hyttesameie

Dato: 23.09.2019

Høringssvar vedrørende NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land

Vanebu hyttesameie er et hyttefelt i Siljan kommune. Sameiet eier et fellesareale på ca 80 mål, som totalt rommer 23 hytter. Hyttene er i bruk hele året, og mange av våre hytteeiere tilbringer lange perioder på Vanebu. Bebyggelsen ligger i variert skog. Stillhet og ro er viktige kvaliteter ved hyttelivet her. Vinterstid er nærmeste oppkjørte skiløyper med utgangspunkt fra Grorud, i retning Presteseter. Løypene kjøres opp av Vindfjellsamarbeidet. Dette området brukes aktivt til skiturer hele vintersesongen og er en stor del av gleden ved å ha hytte her.

Sameierne i Vanebu hyttesameie er bekymret for at hyttefeltet og løypeområdet fra Grorud er inkludert i området som vurderes for vindkraftutbygging. Vi ønsker ikke at de flotte turområdene i vår nærhet blir preget av anleggsarbeid, høye vindturbiner og vedvarende støy fra rotorblader. Dersom det bygges vindkraftpark i dette området vil det ødelegge den stille og rolige atmosfæren som gir kvalitet til hyttelivet her. Vi er bekymret for at dette vil forringe tilværelsen på hyttene her, og at det også vil gi en negativ effekt på den økonomiske verdien av området.

Vi henstiller NVE om å ta våre bekymringer til etterretning og ikke gå videre med anbefaling av utbygging i dette området.

Vennlig hilsen

Styret i Vanebu hyttesameie

v/Anita Klepaker Hansen