Forsiden

Høringssvar fra Elin Langholm

Dato: 24.09.2019

Moderne vindturbiner og vindkraftverk er industriområder. Norske Kystlandskap (og andre fjellområder) blir totalt rasert og inngrepene er irreversible. Myra (som fungerer som svært viktige lager for CO2 blir endevendt, stein og berg knuses, det fylles ut og planeres milevis med veianlegg og oppstillingsplasser. Taperne er insekter, fugler, dyr og mennesker som lever i områdene. Livskvaliteten og livsgrunnlaget blir ødelagt. Problematikk rundt produksjonen av selve turbinene, spredning av materialer ut i naturen, og ikke minst hva som skjer om 20 år (ca) når turbinen når sin levetid, er også av stor betydning.

Norskekysten er selve identiteten til svært mange nordmenn. Her har våre forfedre bygd og bodd gjennom århundrer. For mange av oss er naturen selve identiteten vår. Naturen har en verdi i seg selv. Vi har plikt til å ta vare på den. I følge FNs klimapanel, er tap av areal og natur et like stort problem som klimaendringer. Savner et mye større fokus på energisparing. Vi er mange som med glede bruker mindre strøm (ikke mer)for å bevare naturen vår. Norge trenger ikke vindkraft. Vi har allerede fornybar kraft i Norge (vannkraft).

Kommunevalget i september viste at vindkraftsaker var av svært stor betydning over hele landet, og i særdeleshet i kommuner som står i direkte fare for å bil utbygd. Her ble partier som flagget positivt standpunkt til vindkraft hardt straffet. F.eks i min hjemkommune Aure der Senterpartiet fikk en dramatisk nedgang på 30 % grunnet vindkraftsaken (mens partiet i resten av landet hadde kraftig økning). Vindkraftmotstandere fra alle parti fikk slengere og mange fikk plass i det nye kommunestyret. Samtidig mistet forkjempere plassen sin.

Det mobiliseres bredt og stort rundt omkring i landet vårt nå, og vi jobber bevisst frem mot stortingsvalget om 2 år.


NEI til vindkraft i Norges verdifulle natur!