Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 166136

Dato: 27.09.2019

Nasjonal ramme for vindkraft berører urørt natur, som bør beholdes urørt og ikke ødelegges av vindindustri. Norge bør bevare det som er igjen av villmark og ikke bygge det ned. Vindindustri er etter min oppfatning miljøforurensing og ikke bærekraftig, heller ikke grønn energi. Jeg er imot nasjonal ramme for vindkraft og mener at planene må trekkes tilbake.