Forsiden

Høringssvar fra Reidar Klungervik

Dato: 01.10.2019

Norgeshistoriens største og mest unødvendige rasering av naturen må stanses nå.

Det pågår for tiden mye forskning rundt hvordan støy påvirker menneskers helse. Støyen både fra kraftlinjene og vindturbinene må konsekvensutredes.

Lyssetting av turbinene:«Rapport nr 72-2018 Nasjonal ramme for vindkraft» utgitt av NVE sier:
«Vindturbiner defineres som luftfartshindre og utløser krav til lysmerking. Sterke og blinkende lys kan fremstå som forstyrrende elementer i landskap som ellers er lite preget av lyssetting. Lysene kan også bidra til at vindkraftverket blir visuelt dominerende over langt større avstander enn det som er tilfelle i dagslys.
Vindturbiner med høyde på 150 meter eller høyere, skal merkes med høyintensitets hinderlys type B (100 000 candela hvitt blinkende lys i dagslys, 2000 candela hvitt eller rødt blinkende lys i mørket). Hver merkepliktig turbin skal ha to hinderlys plassert på nacellen…» Dette må konsekvensutredes!

I en rapport, «Ecology and Society: Green Light for Nocturnally Migrating Birds» står det (oversatt):
Mange fugler som trekker om natta dør eller mister en stor del av deres energireserver under trekket som følge av møter med kunstige lyskilder.»

Norgeshistoriens største og mest unødvendige rasering av naturen må stanses nå.