Høringssvar fra Vanylven Utvikling as

Dato: 30.09.2019

Vanylven 30.09.2019

Vedr. NVE – nasjonal rammeplan for vindkraft – område 20 Sunnmøre og Nordfjord

Vi står no framfor ei aukande satsing på reiseliv i regionen der alle kommunane på ytre søre Sunnmøre og Nordfjord går saman for ei felles reiselivsutvikling.
Å kombinere naturbasert reiseliv/opplevingar og omfattande fysiske naturinngrep ved bygging av vindturbinar er ein svært dårleg kombinasjon.

Reiselivsaktørar i Vanylven krev at område for landbasert og kystnær utbygging av vindkraft i Vanylven blir teken ut av planen”

Tunheims Fjørå v/Webjørn Eikrem

Kvilehytta as v/Per Roar Haugen og Linda Eikremsæter

Utsikten Fjellkro as v/Kjell Arne Myrvold

MEK`s Grillhouse as v/Kjell Arne Myrvold

Fjordkongen as v/Terje Kragset

Jetmund Gjesteheim v/M

iSyvde as v/Kurt Torvanger

Kragset Hamn v/Anita og Johnny Kragset

Troll Fjordhytter v/Jenny og Sigurd Asklund

Vanylven Tour v/Tobias Tanner

Hammaren Hytteutleige v/Jostein Røys

Vanlven Utvikling, interesseorganisasjon for næringsvutvikling i Vanylven