Forsiden

Høringssvar fra Carina Heldal

Dato: 30.09.2019


Jeg er imot utbygging av vindkraft i sin helhet over hele landet.
Konsesjonene bygger på gammel kunnskap,kommunens innbyggere er lite involvert og alt er neddysset til utbygger skal ta første spadetak. Mattilsynet er blitt redusert til en ikke hørbar instans av NVE og OED og kommuner og fagfolk blir regelrett overkjørt.
Konsesjons søknader ser ut som de er skrevet av en bilselger med lite eller ingen erfaring . Der man skal lytte til fagfolk som feks Mattilsynet,NOV og DNT har man ikke gjort det. Det er fordeler som veier opp for ulemper heter det fra NVE.
Men hvordan kan man veie opp at man fratar de neste generasjoner retten til å oppleve urørt natur? Eller drive turistnæring eller annen naturbasert næring? Risikere at flere rødlistet arter går tapt?
Hvorfor skal vindutbyggere ,NVE og OED bestemme hvilke arter som har livets rett? Og bistå utbyggere til p gjøre uopprettelig skade ved fragmentering av vår natur?
Utbygginger som på Lista,Frøya og nå kanskje Haramsøy og mange andre steder viser at det ikke blir tatt noen naturmangfold hensyn, det er bare profitt som gjelder.

Det verste er kanskje at Norges lover som angår natur og miljø, fornminner og folke helse gjelder ikke for utbyggere! De får pløye og sprenge seg gjennom fornminner og sårbar natur uansett om det er hekketid eller ikke,de overgår alle liver som er som skal ta vare på naturmangfoldet.

Jeg har selv en stor sorg da jeg mister det jeg ser på som verdifull natur, samt jeg har mistet troen både på lokal demokrati, regjering og politiet pga hendelsene som har utspilt seg siden i vår.

Jeg har mistet min nasjonal stolthet.

Og vi vet alle hvem de få som tjener på vindkraft og det er ikke oss innbyggere,naturen,dyreliv,klima og de neste generasjoner. Hva skal egentlig neste generasjon nordmenn arve? Penger?
Mvh Carina Heldal,Rogaland
Sendt fra min iPhone