Høringssvar fra Stian Søvdsnes

Dato: 16.09.2019

I Vanylven kommune er det sterk motstand av utbygging av vindkraft! Jeg som grunneiger ønsker ikke noen form for "vindparker" i våres fjellområder! Som FN's klimarapport allerede har dokumentert så er naturarealer sterkt truet av mennesklig påvirkning. Å det hjelper ikke på miljøet å rasere det siste uberørte av natur som ville dyr har som sitt hjem! Vindparker ødelegger økosystem, fordriver vilt (hjort, elg,rein, mår,røyskatt lirype,fjellrype,orrfugl etc.) Samt er stygt å se på og hører ikke hjemme her! Norge kan ikke berge verden eller resten av europa med å vandalisere vår kjære natur! Og ingen utbygger kan noensinne "ta hensyn" til miljø og natur når det skal bygges slike anlegg. Utbygging av vindparker er å forblir miljøkriminalitet av verste slag til fordel for profitt! Det bør forbys ved lov!