Forsiden

Høringssvar fra Ellen Rist ( privatperson)

Dato: 12.09.2019

Stans raseringen av norsk natur med vindkraft . Dette blir aldri tilgitt .