Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 475639

Dato: 01.10.2019

Høringssvar til NVE sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land.

Jeg vil på det sterkeste be ansvarlige myndigheter og politikere om å besinne seg i planleggingen av å gjøre Norge til «Europas grønne batteri.»

Hva skal vi overlate til etterkommerne våre? Ødelagt natur og enorme mengder vindkraft-søppel. Dårlige levekår for dyr og mennesker.

I vårt lille grisgrendte land er det merkelig at den naturlige bruken av fjell, mark og sjø, blir så lite verdsatt. Som bidrag i folkehelsearbeid er den daglige bruken av nærmiljøet uovertruffen, enkel og billig

Dette vil bli vanskelig for stadig flere om store vindkraft-områder sprer seg på land.

Er den voldsomme utbyggingen noe ALLE ønsker og trenger? Mange føler et svik fra sentrale myndigheter; mye tullball har vært ytret fra begge sider Flere er sinte på selskapene som kjøpet og selger konsesjoner med hjelp av statlige subsidier

Men de fleste er nok motløse pga staten og politikeres rolle i dette Og motstanden og motløsheten er større enn mange tror .

En kamp for å redde miljø og natur kunne vært organisert som en «dugnad» som vi nordmenn er så god til Åpenhet og informasjon om tingenes tilstand Hjelp til klimatiltak fra det mest omfattende til hva enkelt individ kan bidra med

Stikk fingeren i jorda; bør vi redusere den såkalte veksten?

Hilsen mor til 3, bestemor til 2 med røtter fra nord og vest.