Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 366320

Dato: 01.10.2019

Jeg er kraftig imot! Overgrep mot norsk natur og dyreliv