Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 408615

Dato: 01.10.2019

Jeg er mot at det bygges vindturbiner i norsk natur, da det ødelegger og er til skade for fugler og insekter, mennesker og dyr. Turbinene forurenser naturen med både lys og lyd.