Forsiden

Høringssvar fra Nelly Einstulen

Dato: 01.10.2019

Natur eller Klima?
Den globale krisa kan ikke splittes opp i delemner,
tvert i mot så henger alt sammen og påvirker hverandre.
Natur, miljø og klima er et hele, ikke separate sektorer som vi kan forholde oss til enkeltvis.
Naturareal stykkes opp og reduseres, tas i bruk til landbruk, skogbruk, vindkraftanlegg, osv. Livsrommet til ville skapninger reduseres, fjernes, og ødelegges, og med det øker tempoet i artsutryddelsen.
Det er på høy tid at vi tar inn over oss alvoret i denne globale krisa, og begynner å verne aktivt om natur og alt levende. Vi må gi naturen og våre medskapninger det livsrommet de trenger for å overleve!
Gjør vi ikke det, vil vi på sikt miste vårt eget livsrom på Tellus, for alt henger i hop.
Vi er sjøl også et lite stykke natur!

Jeg protesterer på det sterkeste mot vindkraft-anlegg i urørt natur!

Vindkraft er langt mer enn noen vindturbiner på en fjellknaus. Det er anleggsmaskiner som raserer skog, myrer, hei og fjell for å anlegge gatene fram til vindturbinene. Det er skogen, myra og heia som forsvinner, og med det alt levende som hadde sitt livsrom der. Det er insekter, flaggermus, og fugler - små og store, som kuttes i biter av vindturbinene.

Vi redder ikke klimaet ved å rasere enda mer natur!!! Vi må innse at vi må verne om naturen og dens mangfold om vi selv skal ha ei framtid på denne kloden.

Lytt til de mange som kjenner og elsker naturen! Ta ansvar og velg klokt! VERN OM NATUREN!

Nelly Einstulen, Vågå