Forsiden

Høringssvar fra Lars Reidar Heggøy

Dato: 05.08.2019

Som innbyggar i Kvinnherad og brukar av naturen er eg sterkt imot å få vindmøller til Kvinnherad. Ei slik utbygging er skadeleg både for folk og dyr, og vil rasera mykje av fjellnaturen vår! Vi produserer mykje elkraft frå før, ikkje minst i Kvinnherad, og dersom vi treng meir er det betre måtar å skaffe det på, utan å øydeleggje naturmangfaldet!"