Forsiden

Høringssvar fra Motvind Norge

Dato: 01.10.2019

Dette er et tillegg til høringssvaret fra Motvind Norge, som vi ikke fikk lastet opp i opprinnelig innsending pga. størrelse. Vedlegg 2 til rapporten er en fagrapport utarbeidet av Bård S. Solem og Arne Røyset, om hvor stort areal som egentlig brukes av vindkraftverkene

På vegne av Motvind Norge

Eivind Salen

Vedlegg