Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 385944

Dato: 01.10.2019

NATURKATASTROFE for fremtidige generasjoner å båndlegge så store områder. Kommer aldri til å tilgi det dere nå har utsatt, og planlegger å utsette, vår natur for.

Vedlegg