Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Esben Skotte

Dato: 06.05.2019

Jeg mener vindkraftutbygging ikke tjener miljøet eller naturen men tvert i mot er destruktivt for fugleliv og estestisk uønsket.

Norsk vannkraft bør tilbake i nasjonal eie og oppgraderes i stedet for utbygging av vindkraft.

Jeg synes dermed at all videre utbygging av vindkraft bør stanses.

Hilsen Esben Skotte