Forsiden

Høringssvar fra Anette Absalonsen

Dato: 30.09.2019

Hvordan kan en forsvare tapet av flora og fauna ved utbyggingen av vindkraft?

Hvordan kan en forsvare den selvmotsigelsen det er, at vi er helt avhengig av insekter og dyreliv for å i det hele tatt å kunne leve på jorden og at en nå skal bygge ut turbiner, i miljøets navn, som tar livet av flere tonn insekter årlig?

Hvordan kan en velge å ikke benytte vannkraft på en mer effektiv måte, når vi ifølge forskning kan forvente et våtere klima i fremtiden?

Har utbyggingen av vindturbiner i Norge sammenheng med det faktum at den tyske økonomien sliter? Er dette en «gave» fra den norske stat til Tyskland for å berge seg inn på andre avtaler som staten tenker Norge er avhengig av? Det er jo en kjensgjerning at kriger og utbygginger setter fart i økonomien? Og krig har det jo vært tidligere, så da tar en kanskje en «enklere» løsning denne gangen?

Når verdensøkonomien sliter, olje er på vei ut, det er søppel i alle verdens hav og elver, for det kan vi påstå er sant. Hva er vel da mer passende at et nytt «produkt» blir lansert, nemlig det grønne skiftet. Det er fristende å påstå at hverken klima eller global oppvarming interesserer de fleste av oss, med mindre det finnes penger å hente i enden av målet?

Hvor kjøper vi nye ville fugler når miljø-industrien har drept dem?

Hvor kjøper vi nye ville bier når vindturbinene har drept dem?

Er det da duket for en ny industri? En gen manipulert industri?

Det høres nok ut som «science fiction» dette her, så jeg ønsker å tro at det er nettopp det. Konspirasjonsteorier passer seg ikke. Vi vil alle spise lys sommer-honning fra ville økologiske bier om 30 år også, tenker jeg? Håper jeg har rett.

Mvh. Anette Absalonsen